Cloramin B

Giá: Liên hệ

Tên sản phẩm: Cloramin B
Công thức:       C6H5SO2NClNa.3H20
Hàm lượng:      Active Clorine min 25%
Đóng gói:           Thùng 25kg

0919773896